Matura z matematyki

Wśród uczniów szkół średnich matematyka jako przedmiot szkolny cieszy się szczególnie sławą... Nic w tym dziwnego; w ramach matematyki wymaga się od uczniów ciągłej koncentracji i logicznego myślenia. Tym, co odróżnia matematykę od wielu innych przedmiotów, jest fakt, że nie można nauczyć się jej “na pamięć”; niemalże nie ma tu regułek książkowych, których zapamiętanie zapewni przynajmniej dostateczną ocenę. Egzamin maturalny z matematyki jest jednym z przedmiotów o najniższym współczynniku zdawalności – aby uniknąć negatywnego wyniku na maturze, warto sięgnąć po opracowanie “Matura. Matematyka” (https://www.taniaksiazka.pl/t/matura-matematyka-2021).

“Matura. Matematyka” – czy jest niezbędna, by zdać egzamin maturalny?

Dla wielu uczniów osiągnięcie wymaganych 30% w ramach obowiązkowej części podstawowej z egzaminu maturalnego z matematyki to nie lada wyzwanie. Wynika to stąd, że zadania, które należy rozwiązać na egzaminie, są liczne, zróżnicowane i podchwytliwe. O ile część z nich ma charakter pytań zamkniętych, to niektóre z nich są bardzo rozbudowane i potrzeba wiele wysiłku intelektualnego, aby znaleźć rozwiązanie. Niestety, wielu maturzystom się to nie udaje.

Opracowanie “Matura. Matematyka” jest złożone z dwóch elementów: części teoretycznej oraz praktycznej. Jest to użyteczne rozwiązanie, bowiem dzięki niemu uczeń uzyskuje szansę na kompleksowe przygotowanie się do tego wielkiego wyzwania, jakim jest niewątpliwie w jego życiu egzamin dojrzałości. Część teoretyczne to zebrane i zobrazowane w sposób przystępny dla uczącego się najważniejsze zagadnienia, które maturzysta miał okazję poznać podczas swojej edukacji w szkole średniej. A zatem, znajdują się tu informacje m.in. na temat takich pojęć, jak: funkcja kwadratowa, logarytmy czy rachunek prawdopodobieństwa. Uzupełnieniem części teoretycznej są zadania praktyczne. W opracowaniu znajdują się dwa rodzaje takich zadań: autorskie, stworzone na potrzeby podręcznika, oraz zaczerpnięte z prawdziwych egzaminów maturalnych z lat poprzednich.

Taka struktura podręcznika jest odpowiednia dla maturzysty i pozwala mu zarówno na zapoznanie się z tradycyjnymi zadaniami maturalnymi, jak i odświeżenie oraz usystematyzowanie całej posiadanej wiedzy.

“Matura. Matematyka” – autorzy


Wysokiej jakości podręcznika dowodzi jego zgodność z aktualną podstawą programową oraz fakt, iż za jego stworzenie odpowiada grono doświadczonych pedagogów, którzy od wielu lat pracują w oświacie. To dzięki nim możliwe jest stworzenie takiego podręcznika, który zapewni sukces podczas egzaminu.

 

 

Czas na maturę z matematyki

Matura. To słowo budzi niepokój, a czasem wręcz lęk u większości uczniów szkół średnich. To od wyniku egzaminów maturalnych zależy bowiem, czy uczniowie dostaną się na swoje wymarzone kierunki studiów na najlepszych uczelniach, a ich przyszła kariera zawodowa będzie owocna i zgodna z zainteresowaniami. Niestety, aby uzyskać dobry wynik na egzaminach, należy porządnie się napracować – same chęci nie wystarczą. Jednym z przedmiotów maturalnych, które mają niski współczynnik zdawalności, jest matematyka, jednak dzięki skorzystaniu z opracowania “Matura z matematyki” nie tylko zdanie egzaminu, ale i uzyskanie dobrego wyniku jest osiągalne.

“Matura z matematyki” – zawartość opracowania

Egzamin z przedmiotu matematyka można zdawać na dwóch poziomach: podstawowym, który jest obowiązkowy dla każdego maturzysty, oraz rozszerzonym (na część rozszerzoną decydują się z reguły pasjonaci zamierzający związać swoją karierę zawodową z informatyką bądź innymi kierunkami technicznymi). Jak już wspomniano, jest to egzamin o względnie wysokim poziomie trudności. Taki stan rzeczy wynika głównie z jednego powodu: uczenie się matematyki nie polega na zapamiętaniu wiadomości teoretycznych i poprawnym ich odtworzeniu na egzaminie. Zdanie egzaminu z matematyki wymaga kreatywnego i analitycznego myślenia oraz spostrzegawczości – każde zadanie jest na swój sposób unikalne i trzeba samemu wymyślić sposób na jego prawidłowe rozwiązanie. W związku z tym, w opracowaniu “Matura z matematyki” zamieszczono najczęściej spotykane maturalne zadania (ćwiczenia te zaczerpnięto z prawdziwych egzaminów maturalnych, które odbyły się w minionych latach) – nauczenie się na pamięć wszystkich z nich nie jest możliwe, lecz przestudiowanie kilkuset typowych maturalnych zadań niewątpliwie pomoże w przygotowaniu się na egzamin.

Oczywiście, wyjątkowy charakter matematyki nie oznacza, że teoria nie gra żadnej roli. Wręcz przeciwnie! Znajomość licznych, skomplikowanych zależności oraz wzorów jest niezbędna, by zrozumieć istotę maturalnych zadań i prawidłowo je rozwiązać – bez znajomości wzoru na deltę nie rozwiążesz przecież zadania z funkcją kwadratową. W związku z tym w podręczniku zamieszczono najważniejsze teoretyczne informacje, co pozwala uczniowi uporządkować wiadomości zdobyte w szkole średniej.

Podsumowanie

Matura z matematyki to wielkie wyzwanie dla młodego człowieka. Autorzy tego opracowania – dydaktycy z wieloletnim doświadczeniem – rozumieją potrzeby maturzystów. Efektem ich pracy jest niniejsze repetytorium.

 

 

Matura

Niemal każdy, kto stoi przed wielkim wyzwaniem, jakim jest egzamin maturalny, bądź ma już ten przykry obowiązek za sobą, dobrze wie, ile trwogi budzi myśl o konieczności zdawania egzaminu z matematyki. O ile część rozszerzona jest wybierana przez pasjonatów, to egzamin maturalny z matematyki na poziomie podstawowym jest niestety obowiązkiem dla każdego ucznia szkoły średniej. To, czy uda się go wypełnić, zależy przede wszystkim od poziomu przygotowania – w tym zaś niezwykle pomocne jest opracowanie Matura z matematyki ze strony www.taniaksiazka.pl.

“Matura z matematyki” – o zawartości podręcznika

Egzamin maturalny uchodzi za jeden z najtrudniejszych, jeśli nie najtrudniejszy spośród wszystkich egzaminów zdawanych na maturze. Jest to poniekąd słuszna opinia potwierdzona przez jeden z najniższych współczynników zdawalności wśród wszystkich przedmiotów maturalnych.

Opracowanie “Matura z matematyki” pomaga w zdaniu egzaminu głównie dzięki licznym zadaniom praktycznym zaczerpniętym z egzaminów maturalnych z lat poprzednich. Dzięki temu możliwe jest przećwiczenie zagadnień nauczanych podczas edukacji w szkole średniej.

Przygotowanie do egzaminu maturalnego nie byłoby jednak pełne bez zapoznania się z aspektami teoretycznymi – teoria jest bowiem również ważna, by zrozumieć istotę i sens wykonywanych zadań. Autorzy opracowania wyszli naprzeciw potrzebom uczniów i poświęcili dużo uwagi także części teoretycznej. W repetytorium umieszczono liczne, lecz zwięzłe informacje na temat podstawowych zależności, wzorów oraz twierdzeń matematycznych, których znajomość jest bezwzględnie wymagana podczas egzaminu maturalnego. Funkcje kwadratowe, podstawy statystyki, hiperbole, parabole – wszystkie te zagadnienia zostały pokrótce omówione w niniejszym kompendium. Informacje te zostały przedstawione w sposób przystępny i miły dla oka – liczne tabele i wykresy sprawiają, że studiowanie tych wiadomości jest dla maturzysty komfortowe.

Opracowanie zostało przygotowane zgodnie z wymogami i regulacjami obowiązującej aktualnie podstawy programowej – jest to gwarancja najwyższej jakości treści zawartych w niniejszym podręczniku. Co więcej, za jego stworzenie byli odpowiedzialni pedagodzy i dydaktycy, którzy od lat pracują w oświacie oraz zajmują się tworzeniem podręczników wspierającym w przygotowaniach do egzaminu dojrzałości. To dzięki ich zaangażowaniu oraz pasji możliwe było stworzenie narzędzie niezwykle pomocnego dla każdego maturzysty.