Matura z matematyki

Wśród uczniów szkół średnich matematyka jako przedmiot szkolny cieszy się szczególnie sławą... Nic w tym dziwnego; w ramach matematyki wymaga się od uczniów ciągłej koncentracji i logicznego myślenia. Tym, co odróżnia matematykę od wielu innych przedmiotów, jest fakt, że nie można nauczyć się jej “na pamięć”; niemalże nie ma tu regułek książkowych, których zapamiętanie zapewni przynajmniej dostateczną ocenę. Egzamin maturalny z matematyki jest jednym z przedmiotów o najniższym współczynniku zdawalności – aby uniknąć negatywnego wyniku na maturze, warto sięgnąć po opracowanie “Matura. Matematyka” (https://www.taniaksiazka.pl/t/matura-matematyka-2021).

“Matura. Matematyka” – czy jest niezbędna, by zdać egzamin maturalny?

Dla wielu uczniów osiągnięcie wymaganych 30% w ramach obowiązkowej części podstawowej z egzaminu maturalnego z matematyki to nie lada wyzwanie. Wynika to stąd, że zadania, które należy rozwiązać na egzaminie, są liczne, zróżnicowane i podchwytliwe. O ile część z nich ma charakter pytań zamkniętych, to niektóre z nich są bardzo rozbudowane i potrzeba wiele wysiłku intelektualnego, aby znaleźć rozwiązanie. Niestety, wielu maturzystom się to nie udaje.

Opracowanie “Matura. Matematyka” jest złożone z dwóch elementów: części teoretycznej oraz praktycznej. Jest to użyteczne rozwiązanie, bowiem dzięki niemu uczeń uzyskuje szansę na kompleksowe przygotowanie się do tego wielkiego wyzwania, jakim jest niewątpliwie w jego życiu egzamin dojrzałości. Część teoretyczne to zebrane i zobrazowane w sposób przystępny dla uczącego się najważniejsze zagadnienia, które maturzysta miał okazję poznać podczas swojej edukacji w szkole średniej. A zatem, znajdują się tu informacje m.in. na temat takich pojęć, jak: funkcja kwadratowa, logarytmy czy rachunek prawdopodobieństwa. Uzupełnieniem części teoretycznej są zadania praktyczne. W opracowaniu znajdują się dwa rodzaje takich zadań: autorskie, stworzone na potrzeby podręcznika, oraz zaczerpnięte z prawdziwych egzaminów maturalnych z lat poprzednich.

Taka struktura podręcznika jest odpowiednia dla maturzysty i pozwala mu zarówno na zapoznanie się z tradycyjnymi zadaniami maturalnymi, jak i odświeżenie oraz usystematyzowanie całej posiadanej wiedzy.

“Matura. Matematyka” – autorzy


Wysokiej jakości podręcznika dowodzi jego zgodność z aktualną podstawą programową oraz fakt, iż za jego stworzenie odpowiada grono doświadczonych pedagogów, którzy od wielu lat pracują w oświacie. To dzięki nim możliwe jest stworzenie takiego podręcznika, który zapewni sukces podczas egzaminu.