Czas na maturę z matematyki

Matura. To słowo budzi niepokój, a czasem wręcz lęk u większości uczniów szkół średnich. To od wyniku egzaminów maturalnych zależy bowiem, czy uczniowie dostaną się na swoje wymarzone kierunki studiów na najlepszych uczelniach, a ich przyszła kariera zawodowa będzie owocna i zgodna z zainteresowaniami. Niestety, aby uzyskać dobry wynik na egzaminach, należy porządnie się napracować – same chęci nie wystarczą. Jednym z przedmiotów maturalnych, które mają niski współczynnik zdawalności, jest matematyka, jednak dzięki skorzystaniu z opracowania “Matura z matematyki” nie tylko zdanie egzaminu, ale i uzyskanie dobrego wyniku jest osiągalne.

“Matura z matematyki” – zawartość opracowania

Egzamin z przedmiotu matematyka można zdawać na dwóch poziomach: podstawowym, który jest obowiązkowy dla każdego maturzysty, oraz rozszerzonym (na część rozszerzoną decydują się z reguły pasjonaci zamierzający związać swoją karierę zawodową z informatyką bądź innymi kierunkami technicznymi). Jak już wspomniano, jest to egzamin o względnie wysokim poziomie trudności. Taki stan rzeczy wynika głównie z jednego powodu: uczenie się matematyki nie polega na zapamiętaniu wiadomości teoretycznych i poprawnym ich odtworzeniu na egzaminie. Zdanie egzaminu z matematyki wymaga kreatywnego i analitycznego myślenia oraz spostrzegawczości – każde zadanie jest na swój sposób unikalne i trzeba samemu wymyślić sposób na jego prawidłowe rozwiązanie. W związku z tym, w opracowaniu “Matura z matematyki” zamieszczono najczęściej spotykane maturalne zadania (ćwiczenia te zaczerpnięto z prawdziwych egzaminów maturalnych, które odbyły się w minionych latach) – nauczenie się na pamięć wszystkich z nich nie jest możliwe, lecz przestudiowanie kilkuset typowych maturalnych zadań niewątpliwie pomoże w przygotowaniu się na egzamin.

Oczywiście, wyjątkowy charakter matematyki nie oznacza, że teoria nie gra żadnej roli. Wręcz przeciwnie! Znajomość licznych, skomplikowanych zależności oraz wzorów jest niezbędna, by zrozumieć istotę maturalnych zadań i prawidłowo je rozwiązać – bez znajomości wzoru na deltę nie rozwiążesz przecież zadania z funkcją kwadratową. W związku z tym w podręczniku zamieszczono najważniejsze teoretyczne informacje, co pozwala uczniowi uporządkować wiadomości zdobyte w szkole średniej.

Podsumowanie

Matura z matematyki to wielkie wyzwanie dla młodego człowieka. Autorzy tego opracowania – dydaktycy z wieloletnim doświadczeniem – rozumieją potrzeby maturzystów. Efektem ich pracy jest niniejsze repetytorium.